Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi, kwestie dyskusyjne, wskazówki, polemiki, sugestie, reminiscencje, przemyślenia, skojarzenia, skargi, nagany, wyrazy oburzenia, propozycje nie do odrzucenia, pochwały, bluźnierstwa, sprostowania…

Proszę kierować na poniższy adres. Prawdopodobnie będziemy wdzięczni.

kontakt_tapczan

Komentarze do tego wpisu są wyłączone.